Okazuje się, że nie zawsze politycy będą przywiązywali dużą wagę do bardzo ważnych zagadnień takich jak kultura szeroko rozumiana. Dawno już udowodniono, że uwzględnienie rozwoju kultury w kontekście planów politycznych może bardzo podnieść walory gospodarcze niejednego regionu. Zwykle widać to chociażby po statystycznym zainteresowaniu turystów jakimś regionem europejskim. Jeżeli ktoś słyszy, że jakieś miasto jest stolicą kultury, to od razu chce tam jechać z czystej ludzkiej ciekawości.

W czym współcześnie przejawia się kultura?

Politycy powinni sobie brać do serca zalecenia dotyczące rozwoju kulturalnego nawet w małych regionach. Pamiętajmy o tym, że współcześnie każdy zwykły obywatel jest osobą o wiele lepiej wyedukowaną aniżeli nawet kilkanaście lub kilka lat temu. Powszechny dostęp do internetu to lepsze rozeznanie w sztuce szeroko rozumianej. Każdy Polak jest np. lepiej zorientowany w tym, gdzie są teatry lub kiedy można się spodziewać premiery najnowszego filmu ulubionego reżysera. Poza tym ważnym tematem będzie kultura typowo lokalna.

Regionalizm kulturowy

Kultura szeroko rozumiana to jednak nie tylko sztuka wysoka, ale czasami nawet folklor. Generalnie pod tym terminem mogą się kryć wszystkie osiągnięcia cywilizacyjne przynależne narodom lub regionom europejskim. Tu politycy lokalni mają bardzo duże pole do popisu. Należy odkryć przed przyjezdnymi wszystkie walory kulturowe. W ten sposób region może być promowany i przyciągać przedsiębiorców nie tylko z okolicznych miast, ale nawet z zagranicy. W ten sposób kultura wpływa na rozwój ekonomiczny i odwrotnie.